Χέρια που δημιουργούν

Από τις δραστηριότητες στο εργαστήρι μας.